MEDICINE WOMAN

Mgr. Ludmila Sedláková

Rodinné konstelace

"Svobodní a silní můžeme být až tehdy, když uspořádáme svůj vztah ke členům naší rodiny a jejich osudům."                                                                                  Wilfried Nelles


Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Metoda je používána v terapii a poradenství. 

Pro lepší pochopení, jak konstelace fungují, si připomeňme slova Berta Hellingera:

"Když člověk chce do hloubky pochopit rodinné konstelace, musí se zbavit tradičních představ o terapii. To, co při konstelacích děláme, je zcela jiný proces. Tak například podle terapie si člověk řeší problémy krok za krokem, nezřídka po dobu několika let. Rodinné konstelace jsou v podstatě jednorázová záležitost. Dojde k tomu v okamžiku a tento okamžik je mimo čas."

Z pohledu šamanismu je to tak, že do "zástupce" vcházejí duševní, resp. duchovní aspekty zastupovaných osob, které jsou vyvolány konstelačním rituálem a pomáhají člověku, který si konstelaci staví, dát do pořádku.

Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi "modelu" rodiny, vztahu nebo jiného systému ze "zástupců" vybraných z ostatních účastníků semináře.

Klient terapeutovi popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem.

Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni. Výchozí rozestavení tedy odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému. Proto to musí dělat soustředěně a bez ohledu na formální očekávání.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody.

Všichni členové rodiny, kteří měli zvláštní osud, mají v duši ostatních rodinných příslušníků zvláštní místo. Vazba na rodinu a příbuzenstvo se v rámci konstelací projevuje jako láska. To je mimořádně důležité, neboť to znamená, že k osvobození může dojít pouze prostřednictvím lásky. Musíme najít místo, kde láska proudí, vidět ji pocítit. - To je úkolem terapie. Tato láska požaduje, abychom s otevřenou náručí přistoupili k těm, se kterými jsme spojeni a abychom se souhlasně postavili čelem k tomu, čeho se obáváme. Jako první se musíme smířit se svým původem, v první řadě se svými rodiči.


"Informace uvedené na těchto stránkách nenahrazují zdravotní péči a nelze je zaměňovat s léčbou dle zákona."