Bližší informace

Organizace studia:

Každý ročník ŠKOLY MEDICINE WOMAN se skládá ze 160 výukových hodin formou 10 víkendových kurzů pořádaných 1 x měsíčně. V rámci dvouleté ŠKOLY MEDICINE WOMAN tak absolvujete 320 výukových hodin.

Výuka bude probíhat v sobotu a v neděli v době 9 - 18 hod (s přestávkou na oběd).

Místo konání:
Praha

Začínáme v září 2018.

Důležité upozornění:

Řada jednotlivých témat bude spojena rovněž s prožitkovou částí, kdy se účastníci budou na tématu aktivně podílet. S ohledem na individuální přístup lektora k jednotlivým účastníkům i kapacitě místnosti je počet účastníků limitován. Rovněž vzhledem k narůstajícímu zájmu o tuto akci není zaručena účast posluchačům, kteří se přihlásí v pozdějších termínech!!!

Hlavním lektorem kurzu je MUC.Bc.Ludmila Sedláková, terapeutka a lektorka s více jak 20-ti letou zkušeností.


Cena kurzu a způsob úhrady:

Cena víkendového kurzu je 2.500 Kč. Celá ŠKOLA MEDICINE WOMAN je koncipována jako celek a z toho důvodu nelze navštěvovat pouze jednotlivé kurzy.

Možnosti platby jsou následující:

  • "A" - základní platba - probíhá 1x za 5 měsíců ve výši 12.500 Kč

  • "B" - při platbě za celý vyúkový rok předem je možné využít zvýhodněné slevy a platba činí 22.500 Kč  

( sleva 5.000 Kč)

  • "C" - při platbě za oba vyúkové roky předem je možné využít zvýhodněné slevy a platba činí 40.000 Kč 

( sleva 10.000 Kč)

Jednotlivé platby budou probíhat na základě zaslané zálohové faktury.

V ceně je rovněž lehké občerstvení a studené a teplé nápoje.Ke každému kurzu dostávají účastníci rovněž pracovní materiály.

Každá účastnice během výcviku nese sama za sebe plnou zodpovědnost.

Po absolvování celého cyklu mohou účastnice i nadále počítat s následnou podporou lektora formou konzultací.
V případě, že by zahájily svou "vlastní praxi", budou mít možnost získat kontakty na klienty ve svém regionu.