Individuální terapie

Práce s naším nitrem je nedílnou součástí léčby !!!

Každý klient je individualita, každý potřebuje něco jiného....jiný čas, jiný způsob sdělování a jiný způsob hledání. Snažím se o vzájemně prospěšnou a vyhovující komunikaci.

Jinou formu je třeba volit u těžce nemocného, který hledá příčinu choroby.....jinak pracuji s člověkem, který se rozvádí.....

Nejsem žádný guru a ani jím nechci být.

Jsem průvodce a dočasný spolucestující na Vaší cestě, kterou jdete a mohu Vám pomoci nahlédnout na ta místa, kde jste z cesty sešli či kde jste zabloudili. Každý klient je pro mne osobností, která i mne obohacuje o poznání.

Zvláště důležité je pro mne zkoumání vztahu mezi duší a tělem. Většina nemocí má podklad právě v naší psychice a některé vzorce chování je proto třeba změnit.

První setkání, první poznávání:

Když klient přijde poprvé, máme na sebe 120 minut času. Probereme jeho osobní příběh a společně pak najdeme nejvhodnější způsob terapie, kterou zvolíme. Již na prvním setkání samozřejmě pracujeme na uzdravení. Není to jen "povídání".


Metody se kterými pracuji:

Hlubinná prožitková terapie

Léčba inspirovaná Cestou dle Brandon Bays - metodiku upravuji dle individuality klienta, neboť paušalizace dle mého názoru není dobrá. Navíc se tato metoda silně komercializuje, což není dle mého soudu dobré.

Práce s traumaty - vhodnou formou na míru. S tímto tématem je třeba zacházet velmi opatrně, neboť se otevírají staré rány, které je třeba ošetřit, nikoli je jen vyjevit!

Práce se systémem rodiny - nemoci dětí jsou často o nerovnováze systému rodin!

Konstelační techniky - dle Berta Hellingera a dalších

Relaxační a vizualizační a imaginační techniky - inspirována doc. Jaroslavem Skálou, dr. Verenou Kastovou...a dalšími

Práce se stresem - jak eliminovat nežádoucí účinky stresu a jeho dopad na naše zdraví

Emoční inteligence - práce s našimi emocemi, které jsou často v nesouladu s myslí a výsledkem je pak vznik kardiovaskulárních chorob, depresí a rakovin. Inspiruji se dílem prof. Koukolíka a neurologa a psychiatra Davida S. Schreibera

Psychoonkologie - práce s onkologicky nemocnými"Informace uvedené na těchto stránkách nenahrazují zdravotní péči a nelze je zaměňovat s léčbou dle zákona."