Systemické konstelace BRNO

Milí přátelé, dámy a pánové,

ráda bych vás pozvala  na den s rodinnými konstelacemi a metodou LIP (proces životní integrace).

Budeme pracovat prožitkovou formou, rozmotávat rodinné příběhy, ale hlavně se naučíme stát ve své dospělosti, ve své zodpovědnosti a ve své svobodě! Hledět směrem dopředu a nikoli stát na místě a nebo se dívat do své minulosti.

Vše, co je naší součástí může být přijato. S bolestí, respektem, souhlasem či nesouhlasem...ale přijato jako součást nás samých a z toho pak můžeme čerpat sílu.

Odnesete si prožitek sebe samých v osobní síle a důstojnosti, ať už se vám v životě stalo cokoli.

Kdo již zažil, ví své....

Věřím, že naše společné setkání vás obohatí stejně, jak vaše příběhy obohacují mne!


Setkání se koná 1. 12. 2019 v Brně od 10 - 19 hod

Cyrilometodějská církevní ZŠ , Lerchova 65

Máme hodinovou pauzu na oběd!

Cena 1.250 Kč

Přihlásit se můžete ZDE.    

Seminář bude obsazován podle pořadí došlých plateb.

Těším se na vás. Lída