Kvantová medicína

Kvantová terapie je komplexní systém transformace. Jedná se transformaci vlastního bytí a pohledu na Vesmír, který nás obklopuje.

Naše vědomí, naše myšlenky vytváří realitu - my si tvoříme život a my si můžeme zařídit život takový, jaký chceme mít.
A to ve všech oblastech - zdraví,vztahy, prosperita...

Kvantové léčení probíhá na bázi kvantové fyziky - kvantovou vlnou.

Fyzickým dotekem, nebo jen mentálně a záměrem se propojí a aktivují nejrůznější části těla a tím dochází k uvolnění bloků, nastartuje se proces léčení a regenerace těla.

Kvantová terapie vychází z principů kvantové fyziky - nežijeme jen jeden svět, nýbrž kolem nás probíhá nekonečné množství paralelních světů a jen my sami si vybíráme, do kterého svým rozhodnutím vstoupíme. Kvantová terapie je tak branou do nového světa nekonečných a dosud nepoznaných možností.

Při léčení kvantovou terapií nepracuje terapeut s žádnou energií,ale s informacemi našeho kvantového (vesmírného) pole. Podle toho, jaké informace ve svém poli máme, se na hmotné úrovni projevuje náš život - štěstím, neštěstím, zdravím,nemocí, láskou, dostatkem či nedostatkem financí apod.

Základem veškeré hmoty je totiž informace, myšlenka.

Při kvantové terapii pracuje terapeut s tzv. kvantovou vlnou, pomocí které "posílá" novou informaci do kvantového pole klienta.V tomto poli se tak "přepisují" informace z těch, co už klient ve svém životě nechce na ty, které chce mít.

Terapie je založena na spolupráci terapeuta a klienta, kdy klient sleduje změny, které se dějí či nedějí v jeho životě a podle toho se celá terapie vyvíjí. Rychlost, s jakou se změny a také např. uzdravení mohou dít, je z pohledu "obyčejného" pozorovatele leckdy považována za zázrak.

Kvantový svět je svět dobrého, hravého, veselého a šťastného Vesmíru.
Je to cesta kudy ven z našeho dosavadního myšlení.

Tato metoda není náhradou lékařské péče ani lidovým léčitelstvím.