MEDICINE WOMAN

Léčebné kódy

Tato metoda energetického a duchovního léčení byla v roce 2001 objevena Dr. Alexem Loydem.
Ten našel způsob, jak přes léčivá centra aktivovat energetický léčebný systém a tím do buněk dostat pozitivní energii. Tato energie vytěsní fyziologický stres a umožní tělu, aby se začalo samo léčit. Zrodila se tak zcela unikátní léčebná metoda, kterou může člověk provádět sám a využívat ji k léčení téměř všech fyzických i psychických nemocí a také k odstranění problémů týkající se vztahů a kariéry.

Od té doby Léčebné kódy s úspěchem využívá tisíce lidí po celém světě.

Princip

Jedná se o relaxační techniku, kterou můžete sami snižovat hladinu stresu ve svém těle.
Příčinou stresu a vašeho špatného naprogramování jsou vaše vzpomínky, ukládané ve všech buňkách těla. Systém léčebných kódů vychází z kvantové fyziky a jeho základem je odstranění problému přímo v jeho zdroji, nikoli pouhých symptomů. Jedná se o metodu, která se opírá o historické pravdy, známé lidstvu tisíce let a které jsou zároveň potvrzené moderním výzkumem.

Jak to vše funguje?

Léčebné kódy využívají metodu duchovního léčení, založenou na kvantové fyzice, která je v naprostém souladu s přírodními zákony.

Metoda je tak výrazná, že se někdy nazývá novou vědou energetického léčení.

Král Šalamoun, který je dodnes znám pro svou moudrost a pochopení lidské povahy, řekl před 3 tisíci lety, že člověk by měl chránit své srdce nadevše, protože z něho proudí všechen život   (" střež a chraň své srdce, neboť z něho vychází život"). Duchovní otázky jsou otázky srdce. Samozřejmě, že nemyslíme fyzické srdce, ale srdce inteligentní a milující zároveň, srdce jako sídlo naší duše, našeho svědomí ale i našeho nevědomí a podvědomé mysli.

Vědecké základy metody

Dr. Bruce Lipton, biolog Stanfordské univerzity, je první osobou, která se zabývá duchovními záležitosti srdce z vědeckého hlediska. Jeho práce ukazuje, že více než 90 % z toho, co ovlivňuje naše myšlenky a činy, lze přičítat nevědomým vzpomínkám uložených v našich buňkách.
Tyto vzpomínky mohou obsahovat mylné představy o sobě, o jiných o životě, o Bohu a tyto mylné názory vytvářejí obavy z věcí, jichž se vlastně nemusíme obávat. Tím vzniká fyziologický stres, který je příčinou většiny fyzických a psychických problémů.

Proto tolik lidí nenalezne úplné uzdravení, i když změní stravu, začnou sportovat, meditovat atd., dokud nevyléčí své buněčné vzpomínky. Právě problémy srdce jsou zdrojem všech našich problémů fyzických i psychických. Musíme začít léčit buněčnou paměť, naše vnitřní naprogramování.
Dr. Lipton říká, že pokud budeme léčit tyto mylné představy a nezdravé víry, můžeme dokonce léčit i genetická onemocnění.

Jsme tím, kým jsme ve svém srdci. Čemu věříme ve svém srdci, tomu věříme doopravdy. Co je v našem srdci, určuje v jaké situaci se nacházíme a jak jednáme. Všichni asi již víme, jak důležité je myslet v našem životě pozitivně, ale všichni jsme zažili situace, že ať se snažíte sebevíc, nepomáhá to. Je to proto, že v našem těle je daleko silnější moc, než je síla vůle, a to je podvědomá paměť, která je tisíckrát silnější a která tvoří 90 procent z celkové paměti. V této podvědomé paměti jsou uloženy výše uvedené mylné představy (lži), kterým mylně věříme a podle nichž mnohdy jednáme.

Léčebné kódy se zaměřují na buněčnou vzpomínku, na mylný názor nebo na negativní pocit, který léčí.

Léčebné kódy odstraňují z duchovního hlediska destruktivní energetický vzorec vzpomínky.
Veškerá hmota je energie. Stejně tak i kořenem zdraví a nemocí je vždy tělesná energie.

Postup

Metoda léčebných kódů, na rozdíl od některých jiných metod, nevyžaduje otevírání vašich bolestných vzpomínek z minulosti, ani se s nimi zpětně aktivně zaobírat. Léčebné kódy fungují, aniž byste si museli vědomě vybavovat nepříjemné vzpomínky, myšlenky a pocity, které je potřeba prozářit a prosvětlit.

Léčivá energie je zaměřena na 4 léčivá centra těla.

Léčivá centra se aktivují pomocí vlastních prstů. Léčebný kód se aktivuje tak, že se namíří všech pět prstů obou rukou postupně na všechny čtyři léčivá centra, a to ve vzdálenosti sedm až osm centimetrů od těla. Ruce a prsty řídí proudění energie v léčivých centrech a ty pak aktivují energetický léčebný systém, jenž funguje podobně jako imunitní systém.

PRÁCE S LÉČEBNÝM KÓDEM : 

1. Mezi kořenem nosu a obočím - hypofýza a epifýza

2. Adamovo jablko přímo nad ohryzkem - páteř, CNS a štítná žláza

3. Čelist -po obou stranách hlavy u spodní části dolní čelisti - reaktivní emocionální mozek     včetně amygdaly a hipokampu, dále páteř a CNS

4. Spánky - po obou stranách hlavy asi 1,5 cm nad spánky a 1,5 cm dozadu - obě mozkové hemisféry a hypothalamus

Opakujeme 3× denně vždy aspoň šest minut.

Jak budete používání léčebných kódy vnímat?

Můžete očekávat, že bolestivé obrazy ve vašem srdci se změní. Tyto záležitosti vás již emočně netrápí, kódy léčí obrazy vašeho srdce, neodstraňují tyto obrazy z vaší paměti, ale odstraňují emoční intenzitu v těchto vzpomínkách, nikoliv vzpomínky samotné.

Pokud se týká doby léčení, ta je u každého člověka jiná. Symptomy mohou být stejné, ale každý člověk má jiné destruktivní vzpomínky a z toho důvodu je i doba léčení u dvou lidí se stejnými příznaky různá. Je důležitá trpělivost a všímat si i zlepšení, které se netýkají hned vašeho hlavního problému, ale cítíte se například klidnější, uvolněnější, mění se vztahy s vaším okolím a váš náhled na svět.

Používání léčebných kódů je bezpečné a není znám jediný případ, kdy by tato metoda jakýmkoliv způsobem někomu ublížila.

Léčebné kódy mají velmi rychlé a pozitivní účinky u dětí, ale i zvířat. Děti, vzhledem ke svému vývoji, nejsou zatíženy tolik svými buněčnými vzpomínkami jako dospělí, a proto je jejich léčebný proces mnohem rychlejší.
Skutečnost, že tato metoda funguje jak u dětí, tak u zvířat svědčí o tom, že se nejedná o placebo efekt.