On-line kurz homeopatie

Sem vložte podnadpis

Připravila jsem pro vás

ROČNÍ ON-LINE KURZ HOMEOPATIE + OSOBNÍ KONZULTACE + NÁSLECHY

ROZSAH : 20 on-line lekcí , 10 osobních či SKYPE konzultací,  3 náslechy - ( 6 hodin ).   

ÚVOD: Mým cílem je naučit vás homeopatii, nikoli pseudohomeopatii, která je často prezentována na nejrůznějších webech, zdánlivě důvěryhodných. Homeopatie je úžasná metoda, díky které je možné zvládat problémy tělesné, ale i psychické.

Díky svému medicínskému vzdělání vás naučím rozeznávat život ohrožující či nevratné stavy, které patří do rukou lékařů.

Při vaší výuce vycházím z Hahnemannova "Organonu", přednášek G. Vithoulcase, Kenta, Ramakrishnana, Murphyho... a dalších světově uznávaných homeopatů. Samozřejmě také ze své dlouholeté praxe, kazuistik svých klientů.


OBSAH: Náplní jednotlivých kurzů bude:

Teorie, vycházející z Organonu, homeopatických přednášek G.Vithoulcase, Kenta.

Obrazy jednotlivých léků budu zařazovat postupně - tedy studium Materie mediky.

Vyhledávání jednotlivých symptomů v repertoriu.

V nahrávkách vám se vším "ochotnickým umem" přehraji obrazy :-)

Naučíte se principy homeopatie - Heringovy zákony, teorii vzniku chronických chorob.

Pochopíte pojem predispozice k nemoci a vitální síla.

Naučíte se předepisovat léky na akutní nemoci.

Naučíte se konstituční homeopatii!

Naučíte se pracovat s jednotlivými ředěními léků.

Pochopíte teorii miasmat a léčbu.

Naučíte se rozpoznávat "skryté významy" v chování pacientů.

Naučíte se "odebírat případ", tedy vést homeopatické interview.

Po každých dvou on-line lekcích spolu budeme konzultovat vše nejasné a doplňovat, co bude třeba !!!!

Po absolvování kurzu či během něj se 3x zúčastníte odebírání případu, tedy homeopatického interview s mými klienty!!!!


Mým cílem je skrze vás šířit "slávu homeopatie" :-)

ZÍSKÁTE: Homeopatický um a možnost otevření vlastní praxe.

Můžete léčit sebe, své blízké.

Uděláte si nový celostní pohled na člověka i svět, neb homeopatie je holistická léčba.


CENA:   17.500 Kč                Kurz je možno hradit i ve dvou splátkách.

Osobní konzultace vždy po dohodě, dle vašeho času!

Náslechy též dle vašich možností!

Přihlásit se je možné kdykoliv, studijní tempo si volíte dle vlastních možností...