MEDICINE WOMAN

Připravila jsem pro vás

ROČNÍ ON-LINE KURZ HOMEOPATIE + OSOBNÍ KONZULTACE + NÁSLECHY


ROZSAH : 20 on-line lekcí po 3 hod - celkem cca 60 hodin
10 osobních či SKYPE konzultací
3 náslechy - ( 6 hodin )
Celkem tedy 76 výukových hodin homeopatie.


ÚVOD: Mým cílem je naučit vás homeopatii, nikoli pseudohomeopatii,  která je často prezentována na nejrůznějších webech, zdánlivě důvěryhodných. Homeopatie je úžasná metoda, díky které je možné zvládat problémy tělesné, ale i psychické.

Díky svému medicínskému vzdělání vás naučím rozeznávat život ohrožující či nevratné stavy, které patří do rukou lékařů.

Při vaší výuce vycházím z Hahnemannova "Organonu", přednášek G. Vithoulcase, Kenta, Ramakrishnana, Murphyho... a dalších světově uznávaných homeopatů. Samozřejmě také ze své dlouholeté praxe, kazuistik svých klientů.


OBSAH: Náplní jednotlivých kurzů bude:

Teorie, vycházející z Organonu, homeopatických přednášek G.Vithoulcase, Kenta.

Obrazy jednotlivých léků budu zařazovat postupně - tedy studium Materie mediky.

Vyhledávání jednotlivých symptomů v repertoriu.

V nahrávkách vám se vším "ochotnickým umem" přehraji obrazy :-)

Naučíte se principy homeopatie - Heringovy zákony, teorii vzniku chronických chorob.

Pochopíte pojem predispozice k nemoci a vitální síla.

Naučíte se předepisovat léky na akutní nemoci.

Naučíte se konstituční homeopatii!

Naučíte se pracovat s jednotlivými ředěními léků.

Pochopíte teorii miasmat a léčbu.

Naučíte se rozpoznávat "skryté významy" v chování pacientů.

Naučíte se "odebírat případ", tedy vést homeopatické interview.

Po každých dvou on-line lekcích spolu budeme konzultovat vše nejasné a doplňovat, co bude třeba !!!!

Po absolvování kurzu či během něj se 3x zúčastníte odebírání případu, tedy homeopatického interview s mými klienty!!!!


Mým cílem je skrze vás šířit "slávu homeopatie" :-)

ZÍSKÁTE: Homeopatický um a možnost otevření vlastní praxe.

Můžete léčit sebe, své blízké.

Uděláte si nový celostní pohled na člověka i svět, neb homeopatie je holistická léčba.

CENA: 76 hodin výuky v ceně 17.500 Kč (60 on-line + 10 přímo se mnou + 6 hodin náslechů dle dohody) = 230 Kč/ hod                    

Kurz je možno hradit i ve dvou splátkách.

Jednotlivé lekce budu zasílat v intervalu 14 dní! Osobní konzultace vždy po dohodě, dle vašeho času!

Náslechy též dle vašich možností!

Přihlásit se je možné kdykoliv, studijní tempo si volíte dle vlastních možností...

Moc se na váš těším.

Lída Sedláková