Systemické konstelace

Milé dámy ( popř. pánové),

ráda bych vás pozvala na další společné víkendové setkání se systemickými konstelacemi. Během celého víkendu postavíme konstelaci každému z Vás. Užijete si i "v rolích", do kterých vás zavedou příběhy ostatních. Budeme mít prostor i na společnou relaxaci - meditaci, která bude součástí setkání. A na oběd :-)

Konstelace jsou vynikající terapeutickou metodou, která dokáže formou osobního prožitku poskytnout nečekaná rozuzlení našich potíží, ať už se týkají vztahů, rodičů, nemocí, partnerů, dětí, zaměstnání....

Je to úžasná metoda, která pracuje s nevědomými vzorci z rodinné a rodové historie, které se přenáší z generace na generaci, aniž bychom si byly vědomy toho, že často nežijeme své vlastní životy.

Tím, že nám často zůstávají skryté, destruují nás a vnášejí do našich životů chaos. Opakujeme stále stejné chyby, máme podobné osudy s našimi předky, máme dokonce i stejné nemoci, ačkoli nejsou geneticky podmíněné, volíme špatné partnery a točíme se "v kruhu". Díky konstelaci je možné vrátit do života "vnitřní řád" a obrovské pochopení a pokoru našim předkům, našemu tělu, našim blízkým a hlavně samy sobě .

A to je klíčem k vyléčení starých ran!

Jsme součástí vyššího celku a teprve když chápeme smysl našeho bytí, můžeme využívat vlastní sílu.

Seminář bude jako vždy silně prožitkový, a proto je jen pro omezený počet účastníků, kteří si chtějí postavit vlastní konstelaci a nebo se stát součástí konstelace někoho jiného. I tato forma je ovšem velmi obohacující, neboť nic není náhoda :-). Ale to vy už víte :-)

Vzhledem k tomu, že budeme pracovat celý víkend, můžeme postavit konstelaci každému účastníkovi.

Setkání se koná v sobotu 13. a neděli 14.10. od 9 - do 18 hod

Hodinu bude pauza na oběd!

Cena je 2200 Kč.

Platbu prosím poukažte na účet 2234484043/0800. Před placením mi napište, abych Vám poslala var.symbol a napsala, zda je ještě volno.

Počet účastníků je omezen na 9 !!!!!

V ceně jsou nápoje a drobné občerstvení.

S sebou přezůvky a nebo ponožky :-) a pohodlné oblečení.

Těším se na vás moc, protože jste vždy báječní. 

Lída