Můj příběh

Motto:
  "Svěřím ti své tajemství. Je velmi prosté - dobře vidíme jen srdcem.    To podstatné očima nespatříme."

                                               Antoine de Saint Exupery, Malý princ


Můj život prošel mnoha zkouškami a zkušenostmi, které mne naučily pokoře a lásce k lidem, jejich příběhům, jejich vzletům i pádům.

Mou profesí je poradenství v těžkých životních chvílích, poradenství párům, dětem i dospělým, poradenství lidem nemocným.

Poradenství je slovo, užívané v klasické terminologii, ale nevyjadřuje podstatu mé práce.

Žádný terapeut nemůže radit! Může provázet, nastavovat zrcadlo a být empatický. Společně s klientem pak hledá řešení a nejlepší cestu jeho bytí.     A přesně to je moje práce.

Vyrůstala jsem v Jičíně s rodiči a bratrem a jako dítě jsem prožila těžké onemocnění mojí maminky, které ovlivnilo bezpochyby moji osobnost.

Cestu k terapii bezpochyby ovlivnila a nastartovala těžká duševní choroba mého prvního manžela. Pohled z blízkosti a soužití s fenoménem "duševní nemoci" byl nesmírně těžký, ale také zásadní.

Dalším důležitým mezníkem pak byl pětiletý psychoterapeutický výcvik pod vedením Doc. MUDr. Jaroslava Skály - SUR.  Pět let, které v mých 25 letech změnily můj dosavadní pohled na mne samotnou i na věci kolem.

Mnoho let jsem strávila na akademické půdě. Studovala jsem lékařskou fakultu, abych lépe pochopila fungování těla a duše, studovala jsem pedagogiku, psychologii a další humanitní předměty.

Absolvovala jsem další výcviky v psychoterapii, homeopatii, konstelacích a šamanských technikách.

Nicméně po letech studií jsem pochopila, že má skutečná cesta je jiná. Jistě, že na svých znalostech akademických mohu stavět a jsou součástí mého vědění, ale zároveň jsem pochopila, jak málo o "skutečném" bytí jsem se dozvěděla z knih a v lavicích poslucháren.

V současné době se věnuji šamanským technikám a systemickým konstelacím, které mne uchvátily právě pro autentičnost prožitku a pro jeho pravdivost. Šamanské techniky souzní s přírodou a naší nejryzejší podstatou.

Moje práce s klienty je právě o autentičnosti a o bytí "tady a teď", o mazání iluzí a žití pro sebe samé.

Vedu školu pro ženy a pořádám semináře v Čechách i v zahraničí. Setkávání s novými lidmi, s novými příběhy a novými místy mne činí šťastnou. Jsem otevřená jakékoli víře, je-li to víra v lásku, Boha v jakékoli podobě a respekt k druhým lidem, zvířatům a Zemi.

Konstelační práci věnuji mnoho času a učím se stále. V konstelaci propojuji techniky, které jsem se za 25 let naučila a využívám je nejen pro vztahy, ale i pro léčbu nemocí. Konstelace jsou úžasnou technikou a nástrojem, který nám umožňuje zcela jiné pohledy na náš život a události v něm.

Mým přítelem je šamanský buben. Šamanské cestování jako cesta do nevědomí je krásné a dokážeme se při něm podívat na věci, které jsou nám skryty při běžném prožívání. Šamanské léčení, podobně, jako konstelace, otvírá cestu zcela jiným dimenzím.

Svým klientům jsem velmi vděčná za to, že se mnou sdílí své příběhy. Nesmírně mě obohacují, ať jsou jakkoli těžké.

Je mi 51 let a jsem vděčná svému životu za vše, čím mne provedl a jsem zvědavá a otevřená všemu, co ještě přijde.

Miluji dobrodružství a překračování "konfortních zón". Jen tak se mohu "rozšířit" a být součástí nejen sebe, ale i vás všech a života, jako takového.

Těším se na společné zážitky při setkávání.

Ludmila

Mgr. Ludmila Sedláková


Vzdělání :

Studium na LF UK Praha - obor: všeobecné lékařství

Studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Univerzitě Jana Amose Komenského

Studium na LF UK Hradec Králové

Studium na Pražské psychoterapeutické fakultě

SUR - 5 let psychoterapeutického sebezkušenostního výcviku                           (pod vedením Doc. MUDr. Jaroslava Skály )

Konstelace: výcvik - Bertold Ulsamer (Německo)

                                   Zdena Tužková 1.st.

                     semináře - Jan Bílý

                                       Bert Hellinger

                                       Wilfried Nelles

                                       Hellinger Schule (Rakousko)

                                       Bhagat Zeilhofer

Bachovy esence:  certifikovaný kurz Deborah Casey

                               certifikovaný kurz Jane Leman

Homeopatie:         Intenzivní výcvik v Klasické homeopatii

                               Homeopatické metody a strategie léčby

                               Praktický klinický výcvik v homeopatii - supervize

                               Homeopatický přístup k léčbě rakoviny - podle                                                     dr. Ramakrishnanna

                               Prague College of Homeopathy

Výcvik v krizové telefonní intervenci - Linka bezpečí

Výcvik v akutní krizové intervenci - SOS centrum Diakonie

Oblast působení:

Práce s rodinným systémem

Pomoc při hledání příčin fyzických i duševních chorob v oblasti psychiky

Studium medicíny

Hlubinná prožitková terapie

Cesta emoční a fyzická

Práce s traumaty

Konstelační techniky

Relaxační a vizualizační techniky

Zvládání stresu

Emoční inteligence a emoční versus kognitivní mozek

Individuální a skupinová terapie

Pořádání prožitkových a sebezkušenostních seminářů u nás a v zahraničí

Pořádání vzdělávacích seminářů

Publikační činnost

Praxe:

22 let zkušeností v oblasti psychologického poradenství - soukromá praxe

12 let práce se systemickými konstelacemi

Praxe na Lince bezpečí - krizová intervence

Praxe na Lince důvěry - SOS centrum Diakonie

14 let praxe v soukromé homeopatické poradně

Lektorka na Prague College of Homeopathy

5 let manažerských zkušeností v nadnárodních společnostech

5 let zkušeností s vedením týmu

16 let zkušeností v oboru lektorské činnosti